Litwa

Włatcy Litwy


Dowsprunk (Dausprungas) przed 1235
Mendog (Mindaugas) 1235-1263
Treniota (Treniota) 1263-1264
Wojsiełk (Vaišelga) 1264-1267
Szwarno (Švarnas) 1264-1269
Trojden (Traidenis) 1269-1281
Dowmont (Daumantas) 1282-1285
Butegeidis (Butegeidis) 1285-1291
Pukuwer (Butvydas) 1291-1295
Witenes (Vytenis) 1295-1316
Giedymin (Gediminas) 1316-1341
Jawnuta (Jaunutis) 1341-1345
Olgierd (Algirdas) 1345-1377
Władysław Jagiełło (Jogaila) 1377-1381
Kiejstut (Kęstutis) 1381-1382
Władysław Jagiełło (Jogaila) 1382-1392
Skirgiełło Iwan (Skirgaila - namiestnik) 1387-1392
Witold Wielki (Vytautas) 1392-1430
Świdrygiełło (Švitrigaila) 1430-1432
Zygmunt Kiejstutowicz (Žygimantas) 1432-1440
Kazimierz Jagiellończyk (Kazimieras) 1440-1492
Aleksander Jagiellończyk (Aleksandras) 1492-1506
Zygmunt I Stary (Žygimantas Senasis) 1506-1544
Zygmunt August (Žygimantas Augustas) 1544-1572

W latach 1569-1795 Litwa i Polska stanowiły Rzeczpospolitę Obojga Narodów, w związku z tym król Polski był zarazem wielkim księciem Litwy i na odwrót.

W 1918 królem Litwy przez krótki okres czasu był Mendog II.