Włosy

Litwa

Zabytki


Serce Wilna to przepiękna starówka, jedna z większych i rozleglejszych w Europie. O niegdysiejszej świetności grodu nad Wilią i Wilenką świadczy kilkadziesiąt zabytkowych kościołów; wspaniale magnackie rezydencje i mieszczańskie kamieniczki. Zwiedziwszy bezcenne zabytki Wilna, warto spróbować wczuć c sie w jego duszę; pogawędzić ze śpiewnie zaciągającym staruszkiem, pobłądzić bez celu po wąskich uliczkach i zaułkach, posiedzieć na parkowej ławeczce koła katedry lub nad Wilią.


Główne atrakcje :

  • Stare Miasto - tu znajduje się wiele najsłynniejszych zabytków m.in. katedra św. Stanisława, budynki uniwersytetu z 12 dziedzińcami. Muzeum Adama Mickiewicza czy kościół św. Anny, który Napoleon chciał przenieść do Paryża.
  • Ostra Brama - jedyna z zachowanych bram miejskich z kaplicą Matki Boskiej Ostrobramskiej ze słynnym obrazem.
  • Baszta Giedymina - pozostałość zamku wzniesionego w XIV w. przez twórcę potęgi państwa litewskiego księcia Giedymina.
  • Góra Trzykrzyska - jeden z symboli miasta, jej dzieje wiążą się z historią Wilna i całej Litwy.
  • Cmentarz na Rossie - miejsce spoczynku wielu Polaków. Tu znajduje się także mauzoleum marszałka Piłsudskiego.
  • Kościół św. Piotra i Pawła - świątynia wzniesiona na wzór bazyliki watykańskiej.
  • Muzeum w Ponarach - upamiętnia męczeństwo mieszkańców Wilna i okolic.