Litwa

Bazylika w WilnieBazylika Archikatedralna Św. Stanisława Biskupa i Św. Władysława w Wilnie jest najważniejszym kościołem w całej Litwie. Pierwszy obiekt sakralny w tym miejscu powstał prawdopodobnie w XIII wieku, jednak został szybko zburzony. Na takie datowanie wskazują ślady archeologiczne odnalezione podczas pras remontowych obecnej bazyliki. Kolejny budynek powstał w tym miejscu w XIV wieku. Niestety bardzo szybko spłonęła. Kolejne budowane w tym miejscu kościoły też nie oparły się zniszczeniu. Katedra była jeszcze kilkukrotnie spalona i zburzona.

W Katedrze przez lata odbywały się pochówki wielu ważnych osobistości. Spoczywa tam m.in. Barbara Radziwiłłówna, Aleksander Jagiellończyk, Elżbieta Habsburżanka. Obecny wygląd bazylika zawdzięcza remontowi przeprowadzonemu w 1798 roku. Odrestaurowano budynek i przywrócono mu dawną świetność. Podczas remontu w 1931 roku odkryto w podziemiach kościoła kilka grobowców królewskich, o których nikt nie wiedział.

W 1989 roku budynek katedry został rekonsekrowany. Obecnie kościół ten jest jednym z cenniejszych zabytków Litwy.