Litwa

Katedra Świętego Stanisława

Katedra Św. Stanisława należy do zabytków wartych zobaczenia przy okazji wizyty w Wilnie. Legenda głosi, że katedra stanęła w miejscu świętym dla pogan, gdzie czcili swojego boga - Perkuna. Po procesie chrystianizacji Litwy rozpoczęto budowę tejże chrześcijańskiej katedry. Koszt pierwotnej formy katedry sfinansował sam Jagiełło. Pierwotna drewniana budowla spłonęła. Katedrę odbudowano w właściwym stylu gotyckim. Ta forma obiektu nie dotrwała jednak naszych czasów. W 1769 została po raz kolejny zniszczona i już nie powróciła do swojego pierwotnego stylu. Obecnie jest utrzymana w stylu klasycystycznym. W katedrze znajdują się relikwie św. Kazimierza. Obiekt do dziś uważany jest jako jeden z najwspanialszych osiągnięć architektury klasycystycznej Europy.

Świątynię zdobią liczne rzeźby. Figuralne zdobienie zewnętrznego tympanonu, którego twórcą był rzeźbiarz Stanisław Augusta - Tomass Righ, przedstawia ofiarę Noego po potopie. W niszach pomiędzy pilastrami umieszczono figury Ewangelistów. Największe rzeźby to figury Mojżesza i Abrahama, ustawione po dwóch stronach portyku.