Litwa


Stare Troki

Wiele jest takich miejsc na Litwie, które zasłużyły na miano zabytku. Wiele podwileńskich, małych miejscowości posiada bogatą historię, kulturę i tradycję. Jedną z takich właśnie klimatycznych wsi są Stare Troki. Położone ok 5 km od miasta Troki. Stare Troki zamieszkuje ok 1500 osób, wśród nich Litwini, Polacy i Rosjanie.

Cała wioska zbudowana jest w podobnym klimacie. Takie same domy z dwuspadowym dachem, ze szczytami skierowanymi w stronę ulicy i usytuowanymi w nich dwoma oknami. Wszystkie domu są drewniane, bardzo niskie i najczęściej pomalowane na kolory w niebieskim i zielonym odcieniu.

Stare Troki słyną przede wszystkim z zamków. Pierwszy zamek, który powstał w Starych Trokach wzniesiony został w XIV wieku. Kiedy zniszczona została wartownia przez Krzyżaków w roku 1391, niedaleko zamku powstał drugi zamek, który powstał na półwyspie jeziora Galwe. Zamek ten nazywany był Nowe Troki. Obecnie w miejscu tym znajduje się miasto Troki. Ruiny pierwszego zamku zostały przekazane przez księcia Witolda braciom benedyktynom. Stworzono w tym miejscu klasztor, który spłoną wm1717 roku, został jednak szybko odbudowany jako kościół a następnie przekształcony w zakon.