Włosy

Litwa

Góra Trzykrzyska


Góra Trzykrzyska znana jest również pod nazwami - Łysa Góra lub Krzywa Góra. Nazwa "Trzykrzyska" najbardziej jednak oddaje charakter tego  miejsca, a to dlatego, że na szczycie tej góry ustawiono trzy krzyże.  Góra Trzykrzyska położona jest w Wilnie, na Litwie., tuż nad brzegiem rzeki Wilejki. Historia ustawienia na jej szczycie krzyży wiąże się z legendą o umęczonych tam franciszkanach. Mówiono, że w czasach wielkiego księcia litewskiego  Olgierda Giedyminowicza, na górze zwanej wtedy Łysą, umęczono 7 franciszkanów. Trzech z nich zostało powieszonych na krzyżach, ustawionych na szczycie tej góry.

Pierwsze krzyże na Górze Łysej pojawiły się mniej więcej w latach 1613-1636. Zostały one umieszczone tam przez wileńskich zakonników z zakonu franciszkanów. W roku 1740 wymieniono je na nowe. Krzyże stały na górze do 1869 roku. Upływ czasu spowodował, że właśnie wtedy krzyże zawaliły się. Ówczesne władze rosyjskie nie wydały zezwolenia na ich odbudowę. Krzyże pojawiły się znów na górze w 1916 roku. Monumentalne trzy krzyże wykonano tym razem z betonu. Projekt krzyży rozrysował Antoni Wiwulski. W roku 1950 krzyże znów zniknęły z góry. Tym razem zostały wysadzone w powietrze. Gruzy pozostałe po krzyżach zakopano. W międzyczasie historycy badali legendę o umęczonych franciszkanach. Żadne źródła nie potwierdziły tego wydarzenia. Ludzie jednak tak mocno przywiązali się do krzyży na górze, że w 1989 roku odbudowali je na miejscu starych. W fundamenty nowych krzyży wmurowano odkopane resztki tych z 1916 roku.

Góra przyjęła nazwę Góra Trzykrzyska. Jest jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc na Litwie.