Włosy

Litwa

Krainy geograficzne

 

  1. Nizina Środkowolitewska
  2. Nizina Nadmorska
  3. Pojezierze Żmudzkie
  4. Pojezierze Wileńskie